Wyniki lotowe

Sezon 2009

Lotowałem jedynie gołębiami młodymi ze słabymi wynikami.

Sezon 2010

Loty gołębi dorosłych w oddziele zająłem 89 miejsce (35 konk. i 946,53 pkt.) oraz w sekcji 8 miejsce (28 konk. i 764,13 pkt.)

Loty gołębi młodych zająłem 14 w oddziele (54 konk. i 1630.65 pkt) 3 miejsce w sekcji (54 konk i 1688.14 pkt).

Sezon 2011

Loty gołębi dorosłych lotowałem wyłącznie metoda gniazdowa w 50 miałem 38 rocznych gołębi. Ptaki dorosłe zdobyły łącznie w sezonie 2011 w oddziele: open 15 miejsce - 156 konkursów, kat GMP - I Wicemistrz - 1382,19 pkt , kat. A - 4 miejsce - conf. 643,89, kat. B - 9 miejsce - conf. 921,14, kat. C - 5 miejsce - conf. 369,05, kat. M - 6 miejsce - conf. 276,11, kat. D - 6 miejsce - conf. 1934,08 oraz 3 lotnik - 13 konkursów, 10 lotnik - 11 konkursów, 23 lotnik - 10 konkursów oraz najlepszy roczniak - 11 konkursów. W sekcji: open 3 miejsce - 134 konkursów, kat GMP - 1 miejsce , kat. A - 1 miejsce, kat. B - 3 miejsce, kat. C - 1 miejsce, kat. M - 1 miejsce, kat. D - 2 miejsce, trzy najlepsze lotnik oraz trzy najlepsze roczniaki.

W lotach gołębi młodych w oddziele - 58 miejsce - 55 konk., w sekcji - 4 miejsce - 69 konk. Ponadto zdobyłem 12 pucharów i 25 dyplomów. Na wystawie okręgowej dwa moje gołębie zostały nominowane do reprezentowania okręgu Rzeszow. Nie zgodziłem się jednak na wystawienie ich na wystawie ogólnopolskiej z uwagi na odrzucenie wyników mojego oddziału i moich przez zarząd okręgu. W 2011 roku odnotowałem minimalne straty lotowe zarówno na lotach gołębi dorosłych jak i młodych.

Sezon 2012

Loty gołębi dorosłych w oddziele: open 16 miejsce - 153 konkursów, w sekcji: open 4 miejsce 141 konkursów, kat. A: sekcja 2 miejsce, oddział - 6 miejsce i okręg 23 miejsce, kat. C - sekcja 2 miejsce i oddział - 8 miejsce, kat. M: sekcja – 2 miejsce, oddział - 6 miejsce i okręg 15 miejsce, 15 lotnik oddziału - 11 konkursów. W klasyfikacji okręgowej dalekiego dystansu zająłem: sekcja - 2 miejsce, oddział 4 miejsce, okręg - 12 miejsce.

Loty gołębi młodych w oddziele 40 miejsce i w sekcji 1 miejsce. 37 lotnik oddziału i 1 lotnik sekcji. Na wystawie okręgowej mój gołąb został nominowany do reprezentowania okręgu Rzeszów. W 2012 roku odnotowałem minimalne straty lotowe zarówno na lotach gołębi dorosłych jak (zginęło 5 gołębi) i młodych (zginał 1 gołąb).

Sezon 2013

Loty gołębi dorosłych w oddziele: open 26 miejsce - 136 konkursy, kat. C - 3 miejsce 7 lotnik - 11 konkursów oraz 3 lotnik roczny. W sekcji: open 4 miejsce - 135 konkursów w tym 2 lotnik sekcji oraz 1 roczniak sekcji.

Loty gołębi młodych w oddziele - 36 miejsce - 30 konk., w sekcji - 4 miejsce - 38 konk.  I nagroda kat M na wystawie okręgowej.

 

 

Sezon 2014

Loty gołębi dorosłych w oddziele: open 27 miejsce - 123 konkursy. W sekcji: open 4 miejsce - 131 konkursów w tym 1 roczniak sekcji. Na lotach gołębi młodych w oddziele - 19 miejsce - 69 konk., w sekcji - 3 miejsce - 78 konk.

 

Sezon 2015

Loty gołębi dorosłych w oddziele: open 11 miejsce - 154 konkursy, kat. A – 6 miejsce, kat. B – 5 miejsce, Kat. C – 4 miejsce, Kat. M – 6 miejsce i kat. D – 2 miejsce. W sekcji: open 2 miejsce – 174 konkursów w tym 1, 2, 3 roczniak sekcji.

Na lotach gołębi młodych w oddziele - 45 miejsce, w sekcji - 5 miejsce – 71 konk.

 

Sezon 2016

 Loty gołębi dorosłych w oddziele: open 35 miejsce. W sekcji: open 4 miejsce. Loty praktycznie przerwałem po 5 locie z powodu stanu zdrowia – zapalenie rwy kulszowej.

Na lotach gołębi młodych w oddzieleopen - 8 miejsce oraz 4 miejsce w MP młode – 23 konk. 819.42 pkt., w sekcji - 1 miejsce. 3 miejsce w współzawodnictwie o mistrzostwo Powiatu Krośnieńskiego.2016

 

Sezon 2017

Loty gołębi dorosłych w oddziele: seria 50/10 -3 miejsce, seria 50/5 i 5/20 - 8 miejsce, kat. A – 4 miejsce, kat. B – 4 miejsce, Kat. C – 4 miejsce. W sekcji: open 5 miejsce w tym 1 roczniak sekcji.

Na lotach gołębi młodych w oddziele - 2 miejsce, w sekcji - 2 miejsce.

Supermistrzostwo oddziału: 3 miejsce oraz wydajność gołębnika 46,16% - 1 miejsce.

DSC 0112

wydajno20172017